خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی

هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر.
محصول انتخابی با عنوان رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی به صورت یک فایل معتبر، نفیس و دارای منابع برای شما محقق گرامی آماده گردیده

و کیفیت نوشتاری این فایل به گونه ای است که مشتری بعد از خرید رضایت کامل از انتخاب محصولات این فروشگاه را خواهد داشت

رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی

هدف از این پایان نامه نحوه ی گذراندن اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 163
حجم 195 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

زمان به عنوان بعدی از حیات اجتماعی می تواند زمینه ساز و بستر مهمی برای الگو ها ومناسبات اجتماعی باشد. در عصر تکنولوژی امروزی نیز زمان و مدیریت صحیح زمان به بخش لاینفک زندگی اجتماعی انسان بدل شده است. اوقات فراغت نیز به عنوان بخشی از زمان که متعلق به انسان می باشد، یک پدیده ی فرهنگی و اجتماعی محسوب می شودکه استفاده بهینه و بجا از آن می تواند در زندگی انسان نقش بسیار مهمی را ایفا کند. در این راستا غنی سازی اوقات فراغت در راستای تقویت هویت دینی، ملی و فرهنگی و توسعه ی آگاهی ها باید در رأس برنامه ریزی های اوقات فراغت قرار بگیرد.

 

 

 

محقق در این پژوهش به بررسی نحوه گذران اوقات فراغت معلمان  سیرجان پراخت. از آنجایی كه این تحقیق در پی دستیابی به ویژگی هایی است كه محقق درآن ویژگی ها هیچگونه دخالت وتغییری ایجاد نمی‌كند وهدف اصلی صرفاً توصیف وضعیت موجود در میان دانش آموزان می باشد درنتیجه، تحقیق حاضر از نوع توصیفی –پیمایشی است. لذا از بین 3934 نفر معلمان شهر سیرجان در سال تحصیلی1393-1392 تعداد 600 نفر به صورت خوشه ای  در شهر و روستا به عنوان نمونه انتخاب گردیده و پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی آن توسط متخصصین تربیت بدنی تأیید گردیده و پایایی آن 81 درصد مشخص گردیده بین معلمان توزیع و پس از تکمیل شدن جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار spssمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت ونتایج زیر بدست آمد.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده    1
فصل اول: كليات تحقيق    6
1-1- مقدمه    7
1-2- بیان مساله    11
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق    13
1-4-اهداف تحقیق    16
1-5- سؤال های تحقیق    17
1-6- تعریف واژه های تحقیق    18
1-6-1- اوقات فراغت    18
1-6-2- تربیت بدنی    19
1-6-3- ورزش    19
1-6-4- فعالیت های ورزشی    19
1-6-5- فرسودگی شغلی    20
1-6-6- معلمین و دبیران    20
1-6-7- شهر سیرجان    20
1-7- تعریف واژه های عملیاتی تحقیق    20

 

 

فصل دوم:ادبیات وپیشینه  تحقیق    22
2-1- مقدمه    22
2-2- مفهوم اوقات فراغت    22
2-3- اوقات فراغت و چند مفهوم دیگر    25
2-3-1- اوقات فراغت و تفریح    25
2-3-2- اوقات فراغت و بازی    26
2-3-3- اوقات فراغت و بیكاری    27
2-3-4- كاركردهای اوقات فراغت    27
هاشمیان (1382) كاركردهای عمدۀ اوقات فراغت را چنین بیان می‏كند:    28
2-4- اوقات فراغت ازدیدگاه فرهنگی، اجتماعی واقتصادی    29
2-5- تاریخچه اوقات فراغت در جهان وایران    34
2-6- ویژگیهای اوقات فراغت در عصر حاضر    38
2-7- تقسیم بندی گذران اوقات فراغت    40
جدول(2-1) گونه های مختلف گذران اوقات فراغت (جلالی فراهانی،1390) ص45    43
2-8- اوقات فراغت از دیدگاه اسلام    45

2-9- اوقات فراغت ازدیدگاه صاحب نظران و مکاتب فلسفی    48

2-9-1- اوقات فراغت ازدیدگاه فلسفه رئالیسم    51
2-9-2- اوقات فراغت از دیدگاه پراگماتیسم    51
2-10- ساعات کار و ساعات فراغت    52
2-11-  نظریات دانشمندان    53
هربرت وبر    54
ولفانگ نارشتت    54
اوپاشوسکی    54
2-12-  نظریات مختلف    55
2-13- عوامل موثر برگذران اوقات فراغت    57
2-14- فرسودگی شغلی    57
2-14-1-  تعریف فرسودگی شغلی    60

2-14-2- ابعاد فرسودگی شغلی    61

2-14-3- دلایل فرسودگی شغلی    64
2-15- از خود بیگانگی و فرسودگی شغلی    66
2-16- شیوه‌ پیشگیری‌ از فرسودگی‌ شغلی    67

2-17- شناخت عوامل و عناصر مؤثر در ایجاد فرسودگی شغلی    73

2-18-  پیشینه تحقیق    74
2-18-1-تحقیقات داخلی    75
جدول (2-2) نحوه گذراندن اوقات فراغت كشورهای مختلف جهان    77
2-18-2- تحقیقات خارجی    93
2-19- خلاصه وجمع بندی    97

 

 

فصل سوم:مواد و روش  پژوهش    99
3-1- مقدمه    100
3-2- روش و نوع تحقيق    100
3-3- جامعهی آماري    101
3-5- متغیرهای تحقیق    101
3-6- روش نمونه گیری    102
جدول(3-1) نمونه مورد مطالعه    102
3-7-  روش جمع آوری داده ها و اطلاعات    102
3-8- ابزار جمع آوری داده ها    103
جدول(3-2) مشخصات سؤالات پرسشنامه    103
جدول (3-3) امتیاز بندی پرسشنامه فرسودگی شغلی  ماسلاچ    104
3-9- روش تعیین روایی و پایایی پرسشنامه    105
3-10- روش اجرا و مراحل انجام پژوهش    106
3-11- روش های تجزیه و تحلیل داده ها    107

 

 

فصل چهارم:نتايج    108
4-1- مقدمه    109
4-2- تحلیل توصیفی داده ها    109
4-2-1-اطلاعات جمعیت شناختی    109
شکل (4-1) نمودار وضعیت سنی معلمان شهر سیرجان    110
جدول (4-2)سابقه کاری معلمان شهر سیرجان    110
شکل (4-2) نمودار سابقه کاری معلمان شهر سیرجان    111
جدول (4-3)وضعیت تحصیلات معلمان شهر سیرجان    112
شکل (4-3) نمودار وضعیت تحصیلات معلمان شهر سیرجان    112
جدول (4-4)وضعیت سلامتی معلمان شهر سیرجان    113
شکل (4-4) نمودار وضعیت سلامتی معلمان شهر سیرجان    113
شکل (4-5) نمودار نسبت جنسیت معلمان شهر سیرجان    114
شکل(4-6) نمودار وضعیت تاهل معلمان شهر سیرجان    115
4-2-2- سؤال اول پژوهش    116
4-2-3- سؤال دوم پژوهش    119
4-2-4- سؤال سوم پژوهش    124
4-2-5- سؤال چهارم پژوهش    127
4-2-6-  سؤال پنجم پژوهش    132
4-2-8- سؤال هفتم پژوهش    137

 

 

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری    138
5-1- مقدمه    139
5-2- خلاصه تحقیق    139
5-3- بحث و نتیجه‏گیری    143
5-4- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق    155
5-5- پیشنهادهایی برای محققین دیگر    156
5-6- محدودیت تحقیق    158
فهرست منابع    158
Abstract    163

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

خرید فایل word خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دریافت فایل pdf خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دانلود پروژه خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

خرید پروژه خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دانلود فایل خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دریافت نمونه سوال خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دانلود پروژه خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

خرید پروژه خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دانلود مقاله خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دریافت مقاله خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

خرید فایل خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دانلود تحقیق خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

خرید مقاله خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دانلود فایل pdf خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از download

دانلود مقاله خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

خرید پروژه خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود فایل خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دریافت فایل word خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

خرید نمونه سوال خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود فایل خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دریافت فایل word خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود فایل word خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

خرید فایل خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود تحقیق خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دریافت فایل pdf خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود پروژه خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

خرید کارآموزی خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود فایل pdf خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود کارآموزی خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از www

دانلود مقاله خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دریافت پروژه خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود فایل pdf خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

خرید فایل خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود فایل pdf خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دریافت کارآموزی خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود پروژه خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

خرید تحقیق خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود پروژه خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دریافت تحقیق خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

خرید فایل خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود پروژه خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

خرید فایل خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود نمونه سوال خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود فایل خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از pdf

دانلود کارآموزی خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دریافت فایل خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود فایل خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

خرید نمونه سوال خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود تحقیق خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود تحقیق خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

خرید فایل word خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود پروژه خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دریافت فایل خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود پروژه خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود پروژه خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود فایل خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دریافت فایل خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود پروژه خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دانلود کارآموزی خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از word

دریافت تحقیق خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دانلود مقاله خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دانلود فایل pdf خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

خرید تحقیق خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دانلود پروژه خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دریافت کارآموزی خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دانلود فایل word خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دریافت مقاله خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دانلود فایل خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دانلود فایل خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دریافت فایل pdf خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

خرید کارآموزی خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دانلود کارآموزی خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

دریافت فایل word خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free

خرید تحقیق خرید و دانلود رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی از free


مطالب تصادفی